Bouw- en slooppuin

Sloop- en bouwpuin wordt bij de Theo Pouw Groep al sinds 1988 verwerkt tot hoogwaardige en gecertificeerde grind- en zandvervangers door middel van zeven, wassen en breken. Deze grind- en zandvervangers worden toegepast in de wegenbouw of in de beton- en asfaltindustrie. Wij onderzoeken voortdurend nieuwe technieken en producten om het hoogwaardig hergebruik te verbeteren.

Verwerking

Om het bouw- en slooppuin te verwerken beschikken wij over een stationaire breker, diverse mobiele brekers en een breek- en wasinstallatie. Door deze diverse installaties zijn wij in staat om granulaten in diverse gradaties te produceren. De breek- en wasinstallatie gebruiken wij om onder andere ballastgrind te verwerken tot hoogwaardigere eindproducten voor hergebruik in beton of asfalt.

Toepassing granulaten

In de grond- en wegenbouw worden de granulaten toegepast als wegverharding voor wegen en fietspaden, of als toeslagmateriaal in de asfaltindustrie. Daarnaast wordt het gebruikt als verhardingsmateriaal in de waterbouw. In de betonbouw worden de granulaten hoogwaardig toegepast in de productie van recyclebeton. Wij recyclen betonpuin tot 98% herbruikbaar betongranulaat, waarmee een vrijwel gesloten betonkringloop wordt gerealiseerd.

Certificering

Onze granulaten zijn in diverse kwaliteiten en gradaties leverbaar. Al onze granulaten worden geproduceerd onder certificatie van de BRL 2506, zijn voorzien van een KOMO/ NL-BSB productcertificaat en voldoen aan de CE-markering.

Containers

Om uw afval aan de bron optimaal te scheiden, beschikken wij over een breed assortiment van afvalcontainers, geschikt voor bouw- en slooppuin, gipsafval, dakafval, diverse soorten hout en groenafval. Voor het transport beschikken wij over een uitgebreid wagenpark.